ავტო-

პასუხისმგებლობის

დაზღვევა

თვეში 5 ლარიდან

შეძენა
Mask Group 1.png

რას აზღვევ ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევით? 

ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა აგინაზღაურებს ხარჯებს, თუ ავტოსაგზაო შემთხვევისას შენი ბრალეულობით დაზიანდება:

Group 14-svg.png

სხვისი ავტომობილი

Group 13-svg.png

ქონება

Group 11-svg.png

ჯანმრთელობა

რა ღირს ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა?

ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა აგინაზღაურებს ხარჯებს, თუ ავტოსაგზაო შემთხვევისას შენი ბრალეულობით დაზიანდება:

5 000 ლიმიტი

თვეში 5 ლარი

10 000 ლიმიტი

თვეში 10 ლარი

შეძენა

რა შემთხვევები არ ანაზღაურდება?

no-alcohol (7)-svg.png

ავტომობილის მართვისას მძღოლი იმყოფებოდა ნარკოტიკების/ალკოჰოლის/ფსიქოტროპული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ

no-alcohol (4)-svg.png

ავტომობილი დაზიანდება ავტორბოლის დროს

no-alcohol (6)-svg.png

ავტომობილს მართავდა პირი, რომელსაც არ აქვს მართვის მოწმობა